Cvičení z Lineární algebry 2

V tomto semestru vedu cvičení z Lineární algebry 2 [NMAI058] k přednášce Martina Balka.

Cvičení se koná ve středu od 14:00 v N4.

Na získání zápočtu je potřeba získat aspoň 100 bodů z domácích úkolů. Plánuji zadat úkoly za aspoň 200 bodů. Na odevzdávání úkolů používáme Poštovní sovu.

Doporučuji knížku Gilbert Strang: Linear Algebra and Its Applications.

Co jsme dělali

datum co se cvičilo leták
16. 2. Skalární součin (nad reálnými i komplexními čísly), norma, metrika. příklady
23. 2. Ortogonální a ortonormální systémy, Gramův-Schmidtův algoritmus. příklady
2. 3. Ortogonální doplňky a projekce. Opakování 4 základních maticových prostorů. příklady
9. 3. Ortogonální matice a metoda nejmenších čtverců. příklady
16. 3. Determinanty: základní vlastnosti, souvislost s objemem rovnoběznostěnu. příklady
23. 3. Determinanty: Laplaceův rozvoj, Cramerovo pravidlo, adjungovaná matice, počet koster. příklady
30. 3. Vlastní čísla: výpočet a základní vlastnosti. příklady
6. 4. Podobné matice a diagonalizace. příklady
13. 4. Jordanův tvar a rekurence. příklady
20. 4. Vlastní čísla grafu a náhodné procházky. příklady
27. 4. Pozitivně definitní matice: jak je poznat. příklady
4. 5. Pozitivně definitní matice: Choleského rozklad. příklady
18. 5. Bilineární a kvadratické formy. příklady
Stránku spravuje Martin Mareš