Seminář z grafových algoritmů

Referativní seminář o grafových algoritmech se koná v úterý od 17:20 v S11. Zápočet se uděluje za aktivní účast a přednesení referátu.

Program semináře

datum referuje téma
24. 2. Burza článků.
3. 3. Tomáš Jethro Pokorný Eric Demaine: Lecture Notes 17 and 18 (Succinct Data Structures)
10. 3. společné luštění J. I. Munro, V. Raman: Succinct Representation of Balanced Parentheses etc.
17. 3. Karolína Karryanna Burešová K. Sadakane, G. Navarro: Fully-Functional Succinct Trees
24. 3. Jan matějčík Matějek M. T. Goodrich: Zig-zag Sort: A Simple Deterministic Data-Oblivious Sorting Algorithm Running in O(n log n) Time
31. 3. Dominik Smrž S. Alstrup, E. B. Halvorsen: Near-optimal labeling schemes for nearest common ancestors
7. 4. Matej Lieskovský G. Franceschini, R. Grossi: Optimal Worst-Case Operations for Implicit Cache-Oblivious Search Trees
14. 4. Seminář se nekonal, nikdo nedorazil.
21. 4. Matej Lieskovský Pokračování ze 7. 4.
28. 4. Adam Juraszek R. C.-N. Chuang et al.: Compact Encodings of Planar Graphs via Canonical Orderings and Multiple Parentheses
5. 5. Jarní škola kombinatoriky.
12. 5. Adam Juraszek Pokračování z 28. 4.
19. 5. Radek Hušek G. Farina, L. Laura: Dynamic subtree queries revisited: the Depth First Tour Tree
??? Jitka Novotná A. Farzan, J. I. Munro: Succinct Representations of Arbitrary Graphs

Odkazy

Stránku spravuje Martin Mareš