Seminář z grafových algoritmů

V LS 2009/2010 bude mít seminář formu zčásti přednášky, zčásti referativního semináře. Téma se bude točit okolo nejkratších cest a datových struktur.

Scházíme se v pátek od 9:00 v S6.

Co jsme dělali

datum kdo téma
5. 3. Martin Mareš Úvod do nejkratších cest. Základní algoritmy: scanovací meta-algoritmus, Bellman-Ford, Dijkstra, Floyd-Warshall. Potenciálová redukce pro odstranění záporných hran. Využití znalosti cíle: obousměrný Dijkstra, A* (a jeho souvislost s potenciály) a algoritmus s majáky.
12. 3. Martin Mareš Rekurzivní kvantování pro celočíselné délky hran. Využití planárních separátorů pro APSP v rovinných grafech (jednoduchý algoritmus v čase O(n2.5). APSP a (+,min)-součiny matic; jak se zbavit logaritmů. Seidelův algoritmus pro APSP v neohodnocených neorientovaných grafech.
19. 3. Seminář odpadá (Jarní Škola Kombinatoriky)
26. 3. Seminář odpadá (Celostátní kolo MO-P)
2. 4. Martin Mareš Celočíselné datové struktury: simulace vektorových operací pomocí aritmetiky na RAMu. Q-haldy.
9. 4. Martin Mareš Všehochuť o počítání v pointerových modelech. Malé nahlédnutí do zoo složitostních tříd.
16. 4. Vojta Tůma S. Chaudhuri, C.D. Zaroliagis: Shortest Paths in Digraphs of Small Treewidth, Sequential Algorithms
23. 4. Michal Vaner Monika R. Henzinger: Faster shortest-path algorithms for planar graphs
30. 4. Michal Kozák Mikkel Thorup, Uri Zwick: Approximate Distance Oracles
7. 5. Seminář odpadá (Soustředění KSP)
14. 5. Anna Bernáthová B. V. Cherkassky, A. V. Goldberg: Heap-on-Top Priority Queues
21. 5. Radek Hušek Mikkel Thorup: Undirected SSSP with Integer Weights in Linear Time

Odkazy

Stránku spravuje Martin Mareš