Seminář z grafových algoritmů

... má v LS 2005/2006 podobu přednášky a koná se v pondělky od 15:40 v S6. Zápočet je za zpracování zápisu v TeXu.

Obsah

datum téma zapisovali
6. 3. Toky v sítích: formulace, základní věty a algoritmy. Převod bipartitního párování a k-souvislosti na toky. Radovan Šesták
13. 3. Důkladná analýza Dinicova algoritmu a různých jeho variant. Scalovací algoritmus pro celočíselné kapacity. Bernard Lidický
20. 3. Bipartitní párování a k-souvislost pomocí toků i bez nich. Perfektní párování v regulárním bipartitním grafu pomocí degree splittingu. Globální hranová k-souvislost (Nagamochi-Ibaraki) rekurzivně. Jiří Peinlich & Michal Kůrka
27. 3. Gomory-Hu Trees: Datová struktura pro efektivní popis všech minimálních řezů v grafu. Základní vlastnosti a algoritmus pro efektivní konstrukci. Milan Straka
3. 4. Minimální kostry: základní věty o struktuře MST. Červeno-modrý algoritmus a jeho dualita. Důkazy korektnosti všech klasických algoritmů zdarma. Martin Kruliš & Petr Sušil
10. 4. Minimální kostry v rovinných grafech a minor-closed třídách grafů (Borůvkův algoritmus s kontrakcemi a filtrováním). Chytrá a chytřejší implementace Jarníkova algoritmu pomocí Fibonacciho hald. Petr Škoda & Tomáš Gavenčiak
24. 4. Výpočetní modely. Počítání na RAMu (triky s bitovými operacemi a násobením; jak udělat z normálního procesoru vektorový). Van Emde-Boasovy stromy. Zdeněk Vilušínský
15. 5. Bitově paralelní B-stromy. Q-Heaps a minimální kostra pro celočíselné váhy hran v lineárním čase. Union-Find problem a jeho varianta s předem známou posloupností Unionů. Fredericksonova clusterizace a micro/macro-tree dekompozice. Aleš Šnupárek & Cyril Strejc
22. 5. Paběrky z minula (bitový select, jednodušší μ/M-tree dekompozice). Suffixové stromy, jejich vlastnosti a dva lineární algoritmy pro jejich konstrukci (rekurzivní a inkrementální). Převod řetězcových problémů na grafové. Tomáš Mikula & Honza Král

Ze zápisů vznikla skriptíčka o grafových algoritmech.

Literatura

Jak psát zápisky

V zápiscích z každé přednášky by mělo být shrnuto vše důležité z každé přednášky: definice, základní věty, alespoň kostry důkazů. Zběsilé výpočty je možno vynechávat. Zápis je dobré tu a tam doprovodit obrázkem.

Úprava: nejlépe v plain TeXu, doporučuji použít makra za účelem psaní zápisků stvořená. Inspiraci najdete v komentářích v sgr.tex a hlavně ve zdrojácích již vystavených zápisků. Pokud máte jakékoliv problémy se sazbou, ozvěte se, rád pomohu.

Odkazy

Loňský ročník semináře

Stránku spravuje Martin Mareš