Seminář z grafových algoritmů

V LS 2010/2011 bude mít seminář formu zčásti přednášky, zčásti referativního semináře. Tentokráte nahlédneme do království datových struktur.

Seminář se koná v pondělky od 12:20 v S10.

Inspirovat se budeme především přednáškou Advanced Data Structures, kterou loni na MIT přednášel Erik Demaine.

Program semináře

datum téma
28. 2. Domluva na programu semináře. Persistentní vyhledávací stromy a jejich použití pro lokalizaci bodu v rovině. Problém s balíčky.
7. 3. Jitka Novotná: Statické slovníky (L15)
14. 3. Tomáš Masařík: Kukaččí hashování (L14)
21. 3. Tomáš Kuča: Tango trees a dynamická optimalita (L2)
28. 3. Pokračování z minula: geometrický pohled na optimalitu vyhledávacích stromů, Wilberovy meze, Tango trees.
4. 4. Jindřich Ivánek: x-fast, y-fast, and Fusion trees (L9–10)
11. 4. Pavel Taufer: Kinetické datové struktury (L5)
18. 4. Ladislav Láska: Dolní odhad na složitost udržování komponent souvislosti (L18)
25. 4. Velikonoce
2. 5. Seminář se nekoná, budu pryč
9. 5. Dokončení z 18. 4. a 11. 4.
16. 5. Vladimír Čunát: Rank-Pairing Heaps (Haeupler, Sen, Tarjan)
23. 5.

Odkazy

Stránku spravuje Martin Mareš