Cvičení z Pravděpodobnosti a statistiky 1

Mé cvičení k přednášce Roberta Šámala [NMAI059] se koná v úterý od 17:20 v S6.

Na odevzdávání úkolů používáme Poštovní sovu.

datum téma leták
15. 2. Diskrétní pravděpodobnostní prostory a podmíněná pravděpodobnost. Programy: náhoda v Pythonu, baterie hrubou silou, baterie simulací. Příklady
22. 2. Podmíněná pravděpodobnost. Míra a pravděpodobnost: intuitivní pohled. Příklady
1. 3. Podmíněná pravděpodobnost, nezávislost a Bayesova věta. Příklady
8. 3. Náhodné veličiny a střední hodnota. Příklady
15. 3. Střední hodnota a rozptyl. Použití scipy.stats: vlastnosti rozdělení, obrázky rozdělení. Viz též příklady k Matplotlibu na stránkách cvičení z P2M. Příklady
22. 3. Náhodné veličiny a vektory. Sdružená a marginální distribuce. Příklady
29. 3. Spojité náhodné veličiny: distribuční a hustotní funkce. Příklady
5. 4. Spojité náhodné veličiny: exponenciální a normální rozdělení. Příklady
12. 4. Spojité náhodné vektory: sdružená a marginální distribuční/hustotní funkce. Příklady
19. 4. Spojité náhodné vektory: konvoluce, podmíněná střední hodnota a hustota. Příklady
26. 4. Chvostové nerovnosti a centrální limitní věta. Příklady
3. 5. Úvod do intervalových odhadů. Příklady
10. 5. Cvičení se nekoná.
17. 5. Bodové odhady a testování hypotéz. Příklady

Zápočet

Na získání zápočtu je potřeba získat dostatečný počet bodů. To znamená:

Odkazy

Stránka loňského cvičení

Stránku spravuje Martin Mareš