Úvod do kryptografie

V zimním semestru 2019/2020 přednáším Úvod do kryptografie [NDMI100]. Budeme se zabývat základy jak teoretické, tak praktické kryptografie a také trochu šířeji počítačovou bezpečností.

Čas konání se bude umlouvat.

Zatím se můžete podívat na stránku loňské přednášky.

Pokud se mnou chcete cokoliv probrat, jste vítáni v mé pracovně S322 na Malé Straně. Případně napište e-mail na adresu mares@kam.mff.cuni.cz.

Stránku spravuje Martin Mareš