Jak psát bakalářskou (či jinou) práci

Tyto stránky doplňují oficiální návody MFF UK pro psaní bakářských, diplomových a jiných studentských prací. Uvedené postřehy ale často platí mnohem obecněji a mohou být zajímavé pro každého, kdo píše nějaký odborný text.

Šablony

Zde bydlí pracovní verze šablony pro psaní prací v LaTeXu. Občas se z ní stane verze oficiální, která je pak vystavena na webu MFF.

Návody

Přednášky

Čas od času miváme s Cyrilem Bromem a Pavlem Ježkem přednášku pro budoucí bakaláře informatiky o tom, co a jak psát. Některé materiály z přednášky jsou dostupné zde:

Makra

Stránku spravuje Martin Mareš