Jak psát bakalářskou práci

(a o odborném psaní vůbec)

Zde bydlí pracovní verze šablony pro psaní prací. Občas se z ní stane verze oficiální, která je pak vystavena na webu MFF.

Čas od času miváme s Cyrilem Bromem a Pavlem Ježkem přednášku pro budoucí bakaláře informatiky o tom, co a jak psát. Některé materiály z přednášky jsou dostupné zde:

Další zajímavé texty:

Balíčky maker:

Stránku spravuje Martin Mareš