Úvod do kryptografie

V letním semestru 2018/2019 budu přednášet Úvod do kryptografie [NDMI100]. Budeme se zabývat základy jak teoretické, tak praktické kryptografie a také trochu šířeji počítačovou bezpečností.

Čas konání se bude umlouvat.

Pokud se mnou chcete cokoliv probrat, jste vítáni v mé pracovně S322 na Malé Straně. Případně napište e-mail na adresu mares@kam.mff.cuni.cz.

Stránku spravuje Martin Mareš