Grafové algoritmy II

V letním semestru 2017/2018 přednáším Grafové algoritmy II [NDMI088].

Chci navázat na svou základní přednášku o grafových algoritmech a ukázat různé pokročilejší partie, jako například práci s celočíselně ohodnocenými grafy a různé grafové datové struktury.

Přednáška se bude konat ve čtvrtky od 9:00 v S4.

datum co se přednášelo [zdroje]
1. 3. Verifikace minimality kostry: redukce hloubky pomocí Borůvkových stromů, Komlósův algoritmus. [S 3.3]
8. 3. Kargerův-Kleinův-Tarjanův randomizovaný algoritmus na minimální kostru [S 3.5]. Úvod do výpočetních modelů: RAM (na mnoho způsobů) vs. Pointer Machine [S 2.1].
15. 3. Hrátky s přihrádkovým tříděním: klestění multihran, isomorfismus stromů, unifikace posloupností. Kanonické kódování označkovaných grafů. [S 2.2].
22. 3. Přednáška se nekoná.
29. 3. Plán: Topologické výpočty a kanonické kódy grafů [S 2.2]. Zoo Ackermannových funkcí a jejich inverzí [S A.3]. Offline algoritmus pro stromové předchůdce na Pointer Machine [B]: dekompozice, Union-Find se speciálními prvky, dávkové zpracování mikrostromů. Využití téhož přístupu pro verifikaci minimální kostry: úprava Union-Find na Link-Eval, generování rozhodovacích stromů Komlósovým algoritmem.

Literatura

Stránku spravuje Martin Mareš