Grafové algoritmy

V zimním semestru 2017/2018 přednáším o grafových algoritmech. Přednáška bude pokrývat pokročilejší algoritmy pro nejkratší cesty, toky v sítích, minimální kostry a další grafové problémy a také v ní zmíníme některé datové struktury pro dynamickou reprezentaci grafů.

Čas konání se bude umlouvat.

Zatím se můžete podívat na loňskou verzi přednášky, letošní bude podobná.

Stránku spravuje Martin Mareš