Cvičení z Algoritmů a Datových Struktur II

... se v ZS 2005/2006 koná v pátek od 9:00 v S7 a od 10:40 v S1.

Zápočet dostanete za naprogramování libovolného netriviálního algoritmu z přednášky, nebo i jiného, každopádně domluva předem nutná. Účast na cvičení je polehčující okolností :)

Informace o přednášce (syllabus, učební texty atd.) získáte na stránce přednášejícího.

Můžete si stáhnout textík o algoritmech okolo teorie čísel (řešení kongruencí, randomizované testování prvočíselnosti a RSA).

Náměty na zápočtové programy

Stránku spravuje Martin Mareš