Úvod do řešení problémů … (IPS)

IPS se v zimním semestru 2017/2018 koná ve čtvrtky od 19:19 v S3. Vedou ho Meggy Calábková, Tomáš Gavenčiak a Martin Mareš.

datum co jsme dělali
5. 10. Důkazy pravé a falešné. Záhadný trojúhelník a Fibonacciho čísla.
12. 10. Dlaždičkové programy 1.
19. 10. Dlaždičkové programy 2.
26. 10. Strom, na němž rostou zlomky.
2. 11. Zlomkovník 2.
9. 11. Kombinatorické počítání 1.
16. 11. Kombinatorické počítání 2.
23. 11. Podivné číselné soustavy: jednoznačnost.
30. 11. Podivné číselné soustavy: algoritmy.
7. 12. Jak počítat, a přitom nic neprozradit.
14. 12. Rozdělování tajemství.
21. 12. Trocha Vánoc. Rozstříhaná a slepená :)
4. 1. Zero-knowledge důkazy.
11. 1. Stirlingova čísla.

Úkoly na zápočet

Pokud jste na IPS chodili, ale nestihli jste nic předvést u tabule, můžete si zápočet vysloužit vyřešením jednoho z těchto úkolů:

Zlomkovník
Dokažte, že pro každé kladné reálné číslo existuje ve stromu zlomkovníku větev (nekonečná cesta začínající v kořeni), která k tomuto číslu konverguje.
Stirlingova čísla
Definujme Stirlingovo číslo S(n,k) jako počet permutací na n-prvkové množině, které mají právě k cyklů. Najděte explicitní vzorec pro S(n,1), S(n,2), S(n,n-1) a S(n,n). Vyjádřete S(n,k) pomocí dvou Stirlingových čísel s menším n a/nebo k.
Stránku spravuje Martin Mareš