Úvod do řešení problémů … (IPS)

IPS se v zimním semestru 2015/2016 koná ve čtvrtky od 19:19 v S3.

datum co jsme dělali
8. 10. Důkazy pravé a falešné. Záhadný trojúhelník a Fibonacciho čísla.
15. 10. Dlaždičkové programy 1.
22. 10. Dlaždičkové programy 2.
29. 10. Strom, na kterém rostou zlomky.
5. 11. Počítadla a podivné číselné soustavy.
12. 11. Podivnější číselné soustavy.
19. 11. Dyadická číselná soustava.
26. 11. Kombinatorické počítání 1.
3. 12. Kombinatorické počítání 2.
10. 12. Měření informace: vážení kuliček, sady závaží, Mastermind.
17. 12. Trocha Vánoc. Rozstříhaná a slepená :)
7. 1. Stirlingova čísla.
14. 1. Lev a gladiátor. Síť špionů.
Stránku spravuje Martin Mareš