Vybrané kapitoly z datových struktur

V zimním semestru 2023/2024 přednáším o pokročilých datových strukturách [NTIN110]. Cílem je podívat se o něco dále, než kam dohlédneme v základním magisterském kursu Datové struktury 1+2. Předmět si můžete zapisovat opakovaně, každý rok děláme něco jiného.

Přednáška se koná ve středu od 10:40 v S322.

Pokud chcete cokoliv konzultovat, napište mi prosím e-mail na mares@kam.mff.cuni.cz a domluvíme se.

datum téma
11. 10. Opakování modelů s vnitřní a vnější pamětí. Cache-aware třídění k-cestným Mergesortem. Permutační dolní odhad.
18. 10. Opakování vEB uspořádání binárních stromů v paměti. Funnelsort.
25. 10. Pokračování Funnelsortu. Distribution sort.
1. 11. Pokračování Distribution sortu. Cache-oblivious B-stromy.
8. 11. Pokračování C/O B-stromů. Traversal data structure: uložení v paměti.
15. 11. Pokračování traversal DS: Scan, Insert, Delete, amortizovaný Scan.
22. 11. Randomizované Packed Memory Array založené na online list labelingu.
29. 11. Důkaz věty o Zénonově procházce. Cache-oblivious částečně persistentní pole.
6. 12. Dokončení analýzy persistentního pole. Zlomkové kaskádování: jednoduchý případ pro posloupnost seznamů; katalogové grafy, stíny a mosty, invarianty.
13. 12. Zlomkové kaskádování: konstrukce, rozbor, zrychlení.
20. 12. (Semi)dynamizace zlomkového kaskádování a datová struktura pro Split-Find-Add na pointer machine.
3. 1. Aplikace kaskádování: intervalové dotazy v R3, průsečíky přímek s lomenou čárou.
10. 1. Randomizované kaskádování, analýza pomocí Galtonova-Watsonova procesu.

Zdroje

Zkoušky

Na zkoušku se zapište v SISu nebo domluvte na jindy e-mailem.

Můžete si přinést tahák. Jedinou podmínkou je, že jste ho vytvořili sami.

Odkazy

Stránku spravuje Martin Mareš