Vybrané kapitoly z datových struktur

V zimním semestru 2023/2024 přednáším o pokročilých datových strukturách [NTIN110]. Cílem je podívat se o něco dále, než kam dohlédneme v základním magisterském kursu Datové struktury 1+2. Předmět si můžete zapisovat opakovaně, každý rok děláme něco jiného.

Čas konání se bude umlouvat.

Odkazy

Stránku spravuje Martin Mareš