Vybrané kapitoly z datových struktur

V zimním semestru 2020/2021 přednášíme společně s Matejem Lieskovským a Ondrou Mičkou přednášku o pokročilých datových strukturách [NTIN110]. Jejím cílem je podívat se o něco dále, než kam dohlédneme v základním magisterském kursu Datové struktury 1+2. Předmět si můžete zapisovat opakovaně, každý rok děláme něco jiného.

Navazujeme na naši loňskou přednášku Pokročilé datové struktury.

Čas konání se bude umlouvat.

Stránku spravuje Martin Mareš