Cvičení z Programování 2 pro pokročilé

V letním semestru 2022/2023 vedeme s Jirkou Kalvodou speciální cvičení z předmětu Programování 2 [NPRG031] pro pokročilé studenty, kteří již nasbírali nějaké zkušenosti z programování (třeba v olympiádách a korespondenčních seminářích) a chtěli by se naučit víc. Tematicky bude navazovat na Programování I pro pokročilé z minulého semestru, ale jeho absolvování určitě nebude nutné pro účast na tomto cvičení.

Cvičení se koná v úterý od 9:00 v N4. Nenechte se prosím zmást překryvem s přednáškou z Úvodu do Linuxu – ve skutečnosti to není přednáška, nýbrž prostor pro konzultace.

Pozor, zápis na cvičení probíhá speciálním způsobem: viz pravidla.

Podmínky na získání zápočtu najdete v pravidlech hry.

Svým cvičícím pište na adresu p2x@ucw.cz.

Co jsme dělali

datum co se cvičilo
14. 2. Dynamické programování poprvé – úlohy o knihovnách: plnění zadané knihovny, nejnižší a nejužší knihovna.
21. 2. Dynamické programování podruhé: opět nejnižší knihovna. Nejdelší společný podřetězec.
28. 2. Dynamické programování potřetí: nejdelší rostoucí podposloupnost, nejdelší společná podposloupnost, editační vzdálenost.
7. 3. Randomizovaný algoritmus pro nejužší knihovnu. Optimální stromy. Řezání trámu.
14. 3. Počítání trojúhelníků a čtyřcyklů v grafech: obecně, s omezenými stupni, v rovinných grafech. Existence čtyřcyklu.
21. 3. Trojúhelníky a čtyřcykly v rovinných grafech.
28. 3. Rozpoznávání středově symetrických množin. Rozklad na dvě středově symetrické množiny.
4. 4. Geometrie podruhé: Hledání obdélníka. Obsah mnohoúhelníka. Záplaty.
11. 4. Geometrie potřetí: obsah mnohoúhelníka a mřížové body.
18. 4. Cvičení se nekoná.
25. 4. Hrátky s kvadrantovými kódy. Komprese a dekomprese. Transformování kvadrantových obrázků.
2. 5. RLE komprese a hledání největší souvislé oblasti.
9. 5. Orákula: zdroj v grafu, A[i,j]=i+j, kráva za plotem, hádání čísel se lží.
16. 5. Trampoty jeřábníkovy.
Stránku spravuje Martin Mareš