Cvičení z Programování 1 pro pokročilé

Ve školním roce 2019/2020 vedeme s Richardem Hladíkem speciální cvičení z předmětu Programování 1 [NPRG030] pro pokročilé studenty, kteří již nasbírali nějaké zkušenosti z programování (třeba v olympiádách a korespondenčních seminářích) a chtěli by se naučit víc. Podívejte se na reklamní letáček.

Cvičení se koná každý čtvrtek od 14:00 v S8. Kdo chcete chodit, přihlašte se, prosíme, v SISu, případně nám pošlete mail, pokud vám to SIS nedovolí.

Podmínky na získání zápočtu najdete v pravidlech hry.

Svým cvičícím pište na adresu mami@ucw.cz.

Teoretické úkoly

DatumKódBodyZadání
3. 10. funf5Co dělá funkce f() z letáčku? Odpověď nezapomeňte zdůvodnit.
funb5Co dělá funkce bc() z letáčku? Odpověď nezapomeňte zdůvodnit.
2mis10Princezně se rozsypaly perly z náhrdelníku (očíslované 1 až N) a dvě z nich se ztratily. Jak v lineárním čase a konstantní paměti zjistit, které?
24. 10. mdpx10Vymyslete d-rozměrnou variantu prefixových součtů, tedy strukturu, která si pro d-rozměrnou matici v lineárním čase něco předpočítá a pak bude umět v konstantním čase vypočíst součet libovolné d-rozměrné souvislé podmatice. Předpokládejte, že d je konstanta.
9. 1. mafi10Občané městečka očíslovaní od 1 do N přišli k výslechu. Dostali jsme množinu výpovědí typu "Občan X tvrdí, že Y je/není mafián." (Ne všechny dvojice X, Y se ve výpovědích vyskytují.) Mafiáni vždy lžou, poctivci vždy mluví pravdu. Zjistěte, kteří občané jsou mafiáni, případně že množina výpovědí není konsistentní.
rank10Vymyslete uspořádání na množině všech permutací množiny {1,…N}, ve kterém půjde provádět rank i unrank v lineárním čase.

Co jsme dělali

datum co se cvičilo
3. 10. Jedno chybějící číslo. Házení vajíček z mrakodrapu. Nejmenší chybějící číslo v setříděné posloupnosti. Robin Hood a euklidovská lukostřelba. Robin Hood a billboardy.
10. 10. Nejdelší úsek bez opakování. Úsek s maximálním součtem. Úsek se zadaným součtem. Počet takových úseků.
17. 10. Nejdelší vyvážený úsek. Úsek se zadaným průměrem. Nejdelší bílý úsek.
24. 10. Podmatice s maximálním součtem (zadané velikosti, zadané výšky, libovolná). Největší podmatice bez nuly, čtvercová verze.
31. 10. Okénkova minima a mediány.
7. 11. Ještě k minimům a mediánům.
14. 11. Jak poznat skóre grafu.
21. 11. Cvičení se nekonalo, otevírali jsme dveře.
28. 11. Náhodné permutace a k-tice. Randomizované třídicí algoritmy.
5. 12. O stromech, strážnících, mafiánech a asfaltérech váženě i neváženě.
12. 12. Mafiáni doděláni. Asfaltéři zůstávají, k tomu navíc nejdelší cesta ve stromu.
19. 12. Asfaltéři v obecných grafech. Mafiánský kápo.
9. 1. Permutace: generování všech, generování s právě jednou změnou, lexikografický následník, rank a unrank.
Stránku spravuje Martin Mareš