Seminář z algoritmů a datových struktur

Referativní seminář navazující na dřívější, čím dál tím méně případně pojmenovaný Seminář z grafových algoritmů.

Seminář se koná v pondělky od 14:00 v S11.

datum referuje téma
25. 2. Všichni Burza článků. Pár problémů na úvod.
4. 3. Matej Lieskovský x,y,p,q-rychlé trie.
11. 3. Matej Lieskovský S. Kiss et al.: Bloom Filter with a False Positive Free Zone
18. 3. Ondra Mička T. Takaoka: Theory of 2-3 Heaps
25. 3. Jiří Beneš R. Tarjan, C. Levy, S. Timmel: Zip Trees
1. 4. Vašek Končický A. Elmasry et al.: Red-Black Trees with Constant Update Time
8. 4. Vladan Majerech N. Meggido: Smallest-circle problem (from Linear-Time Algorithms for Linear Programming in R3 and Related Problems)
15. 4. Martin Mareš O násobení čísel (volně podle Knuthových Seminumerical Algorithms)
22. 4. Pondělí po první neděli po prvním jarním úplňku.
29. 4. Ondra Mička O násobení čísel v OBDD.
Martin Mareš Dodatek o interpolaci polynomů a diskrétním Taylorově rozvoji.
6. 5. Vladan Majerech Padovan heaps
13. 5. Seminář se nekoná: Jarní soustředění KSP
20. 5. Vladan Majerech G. S. Brodal et al.: Strict Fibonacci Heaps

Odkazy

Stránku spravuje Martin Mareš