Seminář z algoritmů a datových struktur

Referativní seminář navazující na dřívější, čím dál tím méně případně pojmenovaný Seminář z grafových algoritmů.

Čas konání se bude umlouvat.

Odkazy

Stránku spravuje Martin Mareš