Cvičení z Programování I pro pokročilé

Ve školním roce 2018/2019 vedeme s Jirkou Sejkorou speciální cvičení z předmětu Programování I [NPRG030] pro pokročilé studenty, kteří již nasbírali nějaké zkušenosti z programování (třeba v olympiádách a korespondenčních seminářích) a chtěli by se naučit víc. Podívejte se na reklamní letáček.

Cvičení se koná každé pondělí od 14:00 v S10. Kdo chcete chodit, přihlašte se, prosíme, v SISu, případně nám pošlete mail, pokud vám to SIS nedovolí.

Podmínky na získání zápočtu najdete v pravidlech hry.

Svým cvičícím pište na adresu mami@ucw.cz.

Teoretické úkoly

DatumKódBodyZadání
1. 10. funf5Co dělá funkce f() z letáčku? Odpověď nezapomeňte zdůvodnit.
funb5Co dělá funkce bc() z letáčku? Odpověď nezapomeňte zdůvodnit.
2mis10Princezně se rozsypaly perly z náhrdelníku (očíslované 1 až N) a dvě z nich se ztratily. Jak v lineárním čase a konstantní paměti zjistit, které?
22. 10. mdpx10Vymyslete d-rozměrnou variantu prefixových součtů, tedy strukturu, která si pro d-rozměrnou matici v lineárním čase něco předpočítá a pak bude umět v konstantním čase vypočíst součet libovolné d-rozměrné souvislé podmatice. Předpokládejte, že d je konstanta.
29. 10. imed8Ukažte, jak pomocí výpočtu okénkového mediánu třídit. Přesněji řečeno dokažte, že máme-li algoritmus pro medián okénka velikosti k pracující v čase lepším než Θ(log k), lze z něj sestrojit třídicí algoritmus se složitostí lepší než Θ(n log n).
7. 1. gcolor10Uvažujme hladový algoritmus pro barvení grafu: Na počátku vrcholy nemají barvy. V každém kroku vybereme nějaký neobarvený vrchol a přiřadíme mu barvu s nejnižším číslem, kterou ještě nepoužívají jeho sousedé. Dokažte, že pro každé K existuje rovinný graf a pořadí výběru jeho vrcholů, při kterém hladové barvení spotřebuje aspoň K barev.
1. 1. extra0Dodatečné úkoly.

Co jsme dělali

datum co se cvičilo
1. 10. Jedno chybějící číslo. Házení vajíček z mrakodrapu.
8. 10. Nejdelší úsek bez opakování. Úsek s maximálním součtem. Úsek se zadaným součtem.
15. 10. Nejdelší vyvážený úsek. Úsek se zadaným průměrem. Nejdelší bílý úsek, komplexní čísla a přihrádkové třídění.
22. 10. Největší jedničková podmatice na mnoho způsobů (zadané velikosti, zadané výšky, čtvercová, libovolná). Podmatice s maximálním součtem.
29. 10. Okénkova minima a mediány.
5. 11. Náhodné permutace a k-tice. Randomizované třídicí algoritmy.
12. 11. Nápovědy k praktickým úkolům. Rozvrhování přednášek a intervalové grafy.
19. 11. Generování všech objektů s danou vlastností: posloupnosti nul a jedniček, právě jedna změna, nejvýše k jedniček za sebou.
26. 11. Rank a unrank permutace, konstrukce lexikograficky následující permutace. (Zaskakoval Pavel Turinský.)
3. 12. O stromech, strážnících a mafiánech váženě i neváženě.
10. 12. Ještě o strážnících a mafiánech.
17. 12. Asfaltéři ve stromech i obecných grafech. Mazání hran podle požadavků na paritu stupňů. Mafiánský kápo.
7. 1. Hledání v monotónní matici. Barvení rovinných grafů 6 a 5 barvami.
Stránku spravuje Martin Mareš