Úvod do řešení problémů … (IPS)

IPS se v zimním semestru 2017/2018 koná ve čtvrtky od 19:19 v S3. Vedou ho Meggy Calábková, Tomáš Gavenčiak a Martin Mareš.

datum co jsme dělali
5. 10. Důkazy pravé a falešné. Záhadný trojúhelník a Fibonacciho čísla.
12. 10. Dlaždičkové programy 1.
19. 10. Dlaždičkové programy 2.
26. 10. Strom, na němž rostou zlomky.
2. 11. Zlomkovník 2.
9. 11. Kombinatorické počítání 1.
16. 11. Kombinatorické počítání 2.
Stránku spravuje Martin Mareš