Úvod do řešení problémů … (IPS)

datum co jsme dělali
3. 10. Důkazy pravé a falešné
10. 10. Dlaždičkové programování.
17. 10. Dlaždičkové programování II.
24. 10. Dlaždičkové programování III.
31. 10. Jak počítat, a přitom nic neprozradit? Samhainový oheň.
7. 11. O počítadlech a amortizaci.
14. 11. O počítadlech a číselných soustavách.
21. 11. Kombinatorické počítání.
28. 11. Kombinatorické počítání.
5. 12. Strom, na kterém rostou zlomky …
12. 12. … a jeho větve dosáhnou až k reálným číslům.
19. 12. Trocha Vánoc. Rozstříhaná a slepená :)
3. 1. Náhodné procházky po grafech i noční Praze.
Stránku spravuje Martin Mareš