Cvičení z Algoritmů a Datových Struktur II

... se v ZS 2008/2009 koná v pátek od 9:00 v S7.

Přihlašujte se, prosím, pomocí SISu.

Zápočet dostanete za naprogramování libovolného netriviálního algoritmu z přednášky, nebo i jiného; každopádně domluva je předem nutná. Účast na cvičení je polehčující okolností :)

Informace o přednášce (syllabus, učební texty atd.) získáte na stránce přednášejícího.

Některé další učební texty najdete u mé loňské přednášky.

Co jsme dělali

datum téma
3. 10. Dva prvky se zadaným součtem. Robin Hood a body na přímce. Minimální kostra grafu s hranami ohodnocenými malými čísly. Medián sjednocení dvou setříděných posloupností.
10. 10. Řetězce a operace s nimi. Třídění (pomocí stromů, přihrádkově). Lexikograficky minimální rotace řetězce. Burrows-Wheelerova transformace a její inverze.
17. 10. Vyhledávání v textu: Knuth-Morris-Pratt a Aho-Corasicková.
24. 10. Rozcvička: počítání kombinačních čísel. Další cvičení na vyhledávání: superlinearita (počet výskytů i velikost množin slov hlášených ve stavech), počítání výskytů, problém censora (proč verze pro více slov není lineární a jak zařídit aby byla?).
31. 10. Rozcvička: Volby. Počítání na hradlových sítích. Základy booleovských obvodů. Obvod pro porovnávání dvojkových čísel.
7. 11. Opět hradlové sítě: Sčítání, odčítání a násobení čísel.
14. 11. Rozcvička: Mícháme karty. Počítáme součiny čísel až na i-té.
21. 11. Rozcvička: Variace na Hanojské věže. Toky v sítích: Fordův-Fulkersonův algoritmus.
28. 11. Rozcvička: Asfaltérův problém. Toky v sítích: Dinicův algoritmus. Párování v bipartitním grafu.
5. 12. Rozcvička: Přičítáme jedničku. Toky v sítích: Goldbergův algoritmus.
12. 12. Vylepšení analýzy Goldbergova algoritmu. Diskrétní Fourierova transformace.
19. 12. Hrajeme si s Fourierovou transformací. Násobení polynomů a spektrální analýza signálu.
9. 1. Převádíme problémy mezi sebou.
16. 1. Rozcvička: Implicitní reprezentace stromů. NP-úplnost.

Náměty na zápočtové programy

Stránku spravuje Martin Mareš