Úvod do řešení problémů … (IPS)

IPS se v zimním semestru 2021/2022 koná ve čtvrtky od 19:19 v S3. Vedou ho Vašek Končický, Martin Medvěd Mareš a Eliška Vítková.

Co jsme dělali

datum co jsme dělali
30. 9. Důkazy pravé a falešné. Záhadný trojúhelník a Fibonacciho čísla.
7. 10. Podivné číselné soustavy.
14. 10. Podivné číselné soustavy 2.
21. 10. Dlaždičkové programování.
4. 11. Dlaždičkové programování 2.
11. 11. Strom, na němž rostou zlomky.
18. 11. Které všechny zlomky rostou na stromě?
25. 11. Diskrétní kalkulus.
2. 12. Kombinatorické počítání 1.
9. 12. Kombinatorické počítání 2.
16. 12. Trocha Vánoc. Rozstříhaná a slepená :)
6. 1. Stroj s počítadly.

Úkoly na zápočet

Pokud jste na IPS chodili, ale nestihli jste nic předvést u tabule, můžete si zápočet vysloužit vyřešením jednoho z těchto úkolů:

Dlaždičkové programování
Vymyslete dlaždičkový program, který zjistí, zda posloupnost 0 a 1 na vstupu obsahuje stejně 0 jako 1. Dosáhněte logaritmické hloubky.
Dlaždičkové programování podruhé
Vymyslete dlaždičkový program, který zjistí, zda posloupnost 0 a 1 na vstupu je symetrická (je to palindrom). Dokažte, že to v asymptoticky lepší hloubce nejde.
Zlomkovník
Dokažte, že pro každé kladné reálné číslo existuje ve stromu zlomkovníku větev (nekonečná cesta začínající v kořeni), která k tomuto číslu konverguje.
Kombinatorika
Kolik existuje permutací na množině {1,…n} takových, že 1 a 2 leží na společném cyklu?
Krychličky
Kolik k-rozměrných stěn má d-rozměrná krychle?
Stroj s počítadly
Najděte co nejmenší K takové, že kterýkoliv program pro stroj s počítadly jde předělat na program používající nejvýše K registrů (nepočítáme registry pro vstup a výstup), který počítá totéž.

Řešení úkolů nám pošlete e-mailem. Řešení prosím nikde negooglete; kdybyste si nevěděli rady, řekněte si o nápovědu. Můžete pracovat ve svém IPSkovém týmu, ale řešení by měl sepsat každý sám za sebe.

Stránku spravuje Martin Mareš