Seminář o TeXu a Metafontu

V zimním semestru jsme s Vladanem Majerechem vedli Seminář o TeXu. V letním semestru pod hlavičkou Semináře o Metafontu [NUOS007] nabízíme pokračování.

Seminář se koná ve středu od 12:20 na Zoomu. Odkaz vám přijde e-mailem.

Zápočet si vysloužíte za aspoň 4 body z domácích úkolů. Úkoly najdete v Poštovní sově. Záznamy ze seminářů jsou dostupné tamtéž.

datum co jsme dělali
10. 3. Spodní vrstvy PDF: reprezentace objektů, streamů, xrefových tabulek, object streamů a xref streamů. Inkrementální editace.
17. 3. Horní vrstvy PDF: root catalog, info, content streamy. Kreslicí model: grafický stav, souřadnice, konstrukce křivek, obtahování a vyplňování, barvy.
24. 3. Kreslicí model: text a XObjecty. Interaktivní PDF: page labels (příklad), document outline (příklad), klikací odkazy (příklad). Drobnosti: stínování (příklad), pattern (příklad).
27. 3. Metafont: základy syntaxe, cesty, pera, podmínky a cykly.
7. 4. Metafont: výrazy, rovnice, transformace, různé druhy definic.
14. 4. O křivkách nejen metafontových (volně podle Mike "Pomax" Kamermans: A Primer on Bézier Curves).
21. 4. Pokračování křivek (volně podle John D. Hobby: Smooth, Easy to Compute Interpolating Splines, Discrete Comp. Geom. 1:123–140 (1986)).
28. 4. Asymptote: úvodní příklady, typový systém, operace s páry a cestami, pole, funkce a operátory, transformace, pera.
5. 5. Asymptote: patterny a křivková pera, frames a pictures, struktury. LuaTeX: Úvod, rozdíly oproti různým TeXům.
12. 5. Seminář se nekoná: Rektorský sportovní den!
19. 5. LuaTeX: Úvod do jazyka Lua, základní rozhraní LuaTeXu. Příklad: barvicky.lua, barvicky.tex.
26. 5. Unicode (tahák).
2. 6. OpenType fonty: historie, struktura, layout features, variable fonts, použití v LuaTeXu.

Literatura

Stránku spravuje Martin Mareš