Zkoušky z Datových struktur I

Ke zkoušce je třeba znát teorii z přednášky: definice datových struktur a operací s nimi, všechna tvrzení a jejich důkazy.

Zkouška je ústní s písemnou přípravou. Dostanete jednu velkou otázku a jednu malou z následujícího seznamu.

Velké otázky

Malé otázky

Stránku spravuje Martin Mareš