Požadavky ke zkoušce z DS2

Statické slovníky

Uspořádané celočíselné množiny

Grafové datové struktury

Dynamizace datových struktur

Persistentní datové struktury

Proudové zpracování dat

Úsporné (succinct) datové struktury

Stránku spravuje Martin Mareš