Požadavky ke zkoušce z DS2

Statické slovníky

Uspořádané celočíselné množiny

Grafové datové struktury

Vícerozměrné datové struktury

Dynamizace datových struktur

Persistentní datové struktury

Úsporné (succinct) datové struktury

Proudové zpracování dat

Stránku spravuje Martin Mareš