Jak učit programování?

V poslední době se na Matfyzu debatuje o tom, v jakém jazyce se na Matfyzu má učit programování.

Napsal jsem krátký článek Tři otázky o výuce programování, který stručně shrnuje jak mé vlastní úvahy, tak úvahy některých kolegů cvičících programování.

Několik dalších zajímavých postřehů:

Stránku spravuje Martin Mareš