Úvod do řešení problémů … (IPS)

IPS se v zimním semestru 2023/2024 koná ve čtvrtky od 19:19 v S3. Vedou ho Jirka Kalvoda, Vašek Končický a Martin Medvěd Mareš.

Co jsme dělali

datum co jsme dělali
5. 10. Důkazy pravé a falešné. Záhadný trojúhelník a Fibonacciho čísla.
12. 10. Podivné číselné soustavy.
19. 10. Podivné číselné soustavy 2.
26. 10. Kostky pravé a falešné.
2. 11. Neoficiální IPS na Děkanský sportovní den: Grafové automaty.
9. 11. Dlaždičkové programování.
16. 11. Dlaždičkovější programování.
23. 11. Strom, na němž rostou zlomky.
30. 11. Které všechny zlomky rostou na stromě?
7. 12. Kombinatorické počítání 1.
14. 12. Kombinatorické počítání 2.
21. 12. Trocha Vánoc. Rozstříhaná a slepená :)
4. 1. Stroj s počítadly.
11. 1. Stirlingova čísla.

Pravidla

K ziskání zápočtu je potřeba za semestr odevzdat řešení aspoň tří úloh z různých témat. To znamená buď řešení předvést na hodině, nebo si později vybrat jednu z úloh, které se nepředvedly, a její řešení sepsat. O úlohách můžete přemýšlet v týmech (dokonce je to doporučený způsob), ale předvádět a sepisovat musí každý sám.

K odevzdávání řešení používáme Poštovní sovu.

Upozorňujeme, že úlohy se odkazují na úvod do tématu, který zazněl na hodině, takže bez účasti na hodině nemusí být pochopitelné.

Stránku spravuje Martin Mareš