Úvod do řešení problémů … (IPS)

IPS se v zimním semestru 2022/2023 koná ve čtvrtky od 19:19 v S3. Vedou ho Vašek Končický a Martin Medvěd Mareš, pomáhají Eliška Vítková, Jirka Kalvoda, Honza Černý a Vojta Káně.

Co jsme dělali

datum co jsme dělali
29. 9. Důkazy pravé a falešné. Záhadný trojúhelník a Fibonacciho čísla.
6. 10. Podivné číselné soustavy.
13. 10. Podivné číselné soustavy 2.
20. 10. Dlaždičkové programování.
27. 10. Kostky pravé i falešné.
3. 11. Dlaždičkové programování 2.
10. 11. Strom, na němž rostou zlomky.
17. 11. Dnes se IPS nekoná: Vyberte si svůj svátek.
24. 11. Které všechny zlomky rostou na stromě?
1. 12. Diskrétní kalkulus.
8. 12. Kombinatorické počítání 1.
15. 12. Kombinatorické počítání 2.
22. 12. Trocha Vánoc. Rozstříhaná a slepená :)
5. 1. Stroj s počítadly.

Pravidla

K ziskání zápočtu je potřeba aktivní účast a za semestr odevzdat řešení aspoň tří úloh z různých témat. To znamená buď řešení předvést na hodině, nebo si později vybrat jednu z úloh, které se nepředvedly, a její řešení sepsat. O úlohách můžete přemýšlet v týmech (dokonce je to doporučený způsob), ale předvádět a sepisovat musí každý sám.

K odevzdávání řešení používáme Poštovní sovu.

Upozorňujeme, že úlohy se odkazují na úvod do tématu, který zazněl na hodině, takže bez účasti na hodině nemusí být pochopitelné.

Stránku spravuje Martin Mareš