Zápočtové úlohy z ADS2

Řetězce

Toky, řezy a párování

Fourierova transformace

Geometrie

Teorie čísel

Různé

Stránku spravuje Martin Mareš