Cvičení z Algoritmů a datových struktur I

Čtvrtek 10:40 v S10. Obyčejné cvičení, jako všechna ostatní :) Co říct víc? Třeba:

Zápočet

Zápočet je za vypracování zápočtové práce. Ta by měla pojednávat o řešení nějakého (nepříliš) jednoduchého algoritmického problému a měli byste v ní popsat problém, svůj algoritmus, rozebrat jeho časovou a paměťovou složitost a pokud není zjevné, že je algoritmus správný, dokázat ještě jeho správnost. Doporučuji vám (ale není to povinné), abyste si také algoritmus zkusili naprogramovat, mnoho potřebných detailů si uvědomíte až při tom.

Než začnete práci psát, domluvte se se mnou, prosím, na tématu, nejlépe mailem.

Svou práci mi buďto přineste na papíře, nebo mi ji pošlete e-mailem. V takovém případě ovšem, prosím, použijte nějaký otevřený formát (tím myslím formát, jehož struktura je všeobecně známa) – to je třeba čistý text, PostScript, PDF nebo TeX. Tuto podmínku naopak nesplňuje Microsoft Word ani RTF.

Inspirace pro zápočtovou práci

Na rozmyšlenou

Stránku spravuje Martin Mareš